Jenna Kansikas

JENNA JEMPULA KANSIKAS
PELIPAIKKA: POLTTAJA / ETENIJÄ, KOTIUTTAJA
Odottaa leiriä ja kavereiden näkemistä
Kesään kuuluu ehottomasti kaverit
Paras pesismuisto: Leirit