Seuran kevätkokous

19.1.2021

Kevätkokous järjestetään Räpsän toimistolla sunnuntaina 18.4.2021 klo 18.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Etäosallistuminen mahdollista.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQ4NjkwODMtNjcwOS00Y2Q5LTlmMzEtODcxNGVhYTA0MDBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268022336-f8de-453b-a73b-7b6e86bbd1da%22%2c%22Oid%22%3a%22657d4274-63da-4335-b06f-f27513e3fdcf%22%7d


Tervetuloa mukaan!